Volkswagen 1600 EL

Američani so spet enkrat poskrbeli za čudež. Njihovi strogi predpisi, ki zadevajo onesnaževanje zraka, so prebudili leni wolfsburški napredek, da je preplašeno planil kvišku. Sad tega je elektronsko krmiljena naprava za neposredeno vbrizgavanje goriva v motor VW 1600, ki sicer ne "izdihava" veliko ogljikovega monoksida, toda po ameriških predpisih preveč. Z neposorednim vbrizgavanjem so količino monoksida v izpušnih plinih zmanjšali na približno en odstotek.

Prenesi PDF testa
14. 8. 1968

Podrobnješi test si oglejte v PDF obliki.