Ali pri parkiranju pomislite, da ste morda zaparkirali invalida?

Širša javnost se še vedno ne zaveda pomembnosti zadostnega zagotovljenega prostora za vstopanje in izstop invalidov iz vozil.

20. 8. 2022

Na problematiko s kampanjo “Pomisli, predno (za)parkiraš” opozarjajo v zavodu Moja pot, kjer so v ta namen pripravili posnetke takšnih situacij s čemer želijo pozitivno prispevati h kulturi parkiranja. Poleg promocijskih videov, ki jih predvajajo na spletnih platformah in družbenih omrežjih, so predvsem v bližini večjih parkirnih mest pripravili plakatno kampanjo.

Samostojni voznik invalid je (lahko) na poti sam in za omogočen vstopanje in izstopanje iz vozila potrebuje določen prostor, predvsem težje gibalno ovirani, ki potrebujejo prostor za dvigalo (zadnje ali stransko) v prilagojenem kombiniranem vozilu. Prepogosto se dogaja, da parkirajo pravilno, ko pa se vrnejo na parkirišče, je nekdo parkiral malenkost čez črto (na rumeno polje) in jim tako onemogočil vstop v vozilo. Sledi (lahko tudi večurno) čakanje, da se voznik nepravilno ali površno parkiranega vozila pojavi in odpelje.

Z razvojem tehnologij, avtomobilske industrije in Zakona o izenačevanju možnosti invalidov se v zadnjih letih povečuje število (težje) gibalno oviranih invalidov, ki so samostojni vozniki. Mobilnost temeljno pripomore tudi k vključenosti v družb. Invalidi iz lastnih izkušenj vedo, da je voznik, ki povzroči prej opisan problem, v prihodnosti precej bolj previden in premisli, predno parkira vozilo. Kot rešitev tako nikakor ne vidijo višjih kazni ali dodatne represije, saj je le informiranje in izobraževanje tisto, ki pripomore k napredku družbe.

V tujini, predvsem ZDA, imajo parkirišča ločena na parkirna mesta za invalide in parkirna mesta za vozila z dostopom za invalidski voziček. Temu primerne so tudi dimenzije parkirnih mest. V Evropi takšnih ločevanj (še) ne poznamo, je pa ozaveščenost na zahodu in severu celine na višjem nivoju.

S kampanjo »Pomisli, predno (za)parkiraš« želijo družbo seznanjati s problematiko, ker lahko na ta način največ prispevajo k osvečenosti in verjamejo, da lahko že s tem pozitivno vplivajo k nižjemu številu onemogočanja mobilnosti z nepravilnim in površnim parkiranjem.