Mopedi do 25 km/h bodo imele tablice z rdečimi ciframi

Ministrstvo za infrastrukturo je v okivru pravilnika o registraciji vozil podalo predlog o tem, kako naj bi bila videti tablica za mopede, ki dosežejo hitrost največ 25 kilometrov na uro.

31. 12. 2016

Tablica bi naj po predlogu merila 150 x 110 milimetrov, črke in številke pa bodo kot kaže, zanimivo, rdeče.

Da bodo registracije mopedov, ki dosežejo največ 25 km/h dvignile veliko prahu, je bilo jasno že ob prvem predlogu, ki ga je SMC v parlamentu procesirala jeseni. O tem, kako bo nova uredba vplivala na razmerje med prodanimi standarnimi (45 km/h) mopedi ter počasnejšimi (25 km/h) mopedi pa morda nekoliko kažejo že letošnje statistike prodaje mopedov. V primerjavi z lanskim letom so prodali za pribl. 10 odstotkov več standarnih 50-kubičnih modelov, kar kaže na to, da se je po tem, ko je bil zakon o registraciji sprejet, marsikdo odločil za hitrejši model.

Nov zakon ne prinaša samo obvezne registracije in tehničnega pregleda, pač pa tudi obvezno uporabo čelade; ta bo sicer lahko tudi kolesarska.

Matjaž Tomažič