Kazni za prehitro vožnjo v Sloveniji

Po tem, ko smo vam prejšnji teden predstavili kazni za prometne prekrške v Sloveniji, se bomo zdaj nekoliko bolj osredotočili na kazni za prehitro vožnjo, omenili pa bomo tudi načine merjenja hitrosti in 'olajšave', ko pride do prekrška.

Kazni za prehitro vožnjo v Sloveniji (foto: Avto magazin) Avto magazin
28. 7. 2017

Kazni za prehitro vožnjo v Sloveniji so, kot smo že ugotovili, precej visoke, še posebej v urbanem okolju. Sicer pa je sistem izračuna kazni prirejen za več vrst cest: ceste v naselju, ceste zunaj naselja in avtoceste. Če pa to kategorizacijo še nekoliko bolj razdelimo, dobimo znotraj te kategorizacije vsega skupaj pet območij, za katere veljajo splošne omejitve hitrosti.

Najstrožja omejitev je v območju umirjenega prometa, kjer je velika nevarnost otrok na cesti, zaradi česar je hitrost na takem območju omejena na zgolj 10 kilometrov na uro. Območje je označeno s pravokotno modro-belo tablo, ki predstavlja avto in otroško igro, kazni za prehitro vožnjo pa so tukaj naslednje: 40 evrov za prekoračitev omejitve do 5 kilometrov na uro, za prekoračitev hitrosti do 10 km/h pa boste plačali 80 evrov. Prekoračitev do 20 kilometrov vas bo po žepu udarila s 300 evri kazni, če pa boste omejitev hitrosti prekoračili za 30 ali celo več kilometrov, pa boste plačali kar 1.000 oziroma 1.200 evrov kazni.

Zadnji trije navedeni prekrški vam bodo poleg denarne kazni prinesli tudi 3, 5 ali pa celo 18 kazenskih točk, kar na koncu pomeni tudi takojšnjo izgubo prometnega dovoljenja. Enake kazni pa veljajo tudi v posebnih območjih cest, kjer je hitrost omejena na 30 kilometrov na uro.

Avto magazin, hitrost

Naselje z omejitvijo 50 km/h

Drugod v naselju, kjer ni drugače zapovedano in je omejitev 50 kilometrov na uro, so kazni za prehitro vožnjo pri hujših kršitvah nekoliko manjše kot v območju umirjenega prometa, a nikakor ne zanemarljive. Za prekoračitev hitrosti do 5 ali 10 kilometrov na uro, boste tako še vedno morali plačati 40 oziroma 80 evrov. Točke v naselju boste začeli nabirati pri prekoračitvi hitrosti med 10 in 20 kilometri na uro – tri boste dobili, prišle pa bodo skupaj s plačilnim nalogom za 250 evrov. Prekoračitev med 20 in 30 kilometri na uro bo ta znesek podvojila, prejeli pa boste 5 kazenskih točk.

Če bo vaša hitrost med 30 in 50 kilometri na uro višja od dovoljene, boste za ta prekršek prejeli 1.000 evrov kazni in 9 kazenskih točk, vsaka hujša prekoračitev pa bo kaznovana s 1.200 kazni in 18 kazenskimi točkami, kar pomeni odvzem vozniškega dovoljenja.

Izven naselij so kazni bolj mile

Območje izven naselij. Zakon tukaj že določa enotno kazen za prekoračitev hitrosti do 10 kilometrov na uro, ki znaša 40 evrov. Prekoračitev med 10 in 20 kilometrov na uro prinaša kazen 80 evrov, od 20 do 30 pa 160 EUR. Kazenske točke boste prejeli, če boste hitrost prekoračili za med 30 in 40 kilometri na uro – 3 in 250 EUR kazni – ali 5 in 500 EUR kazni, če bo hitrost prevelika do 50 kilometrov na uro. Vsaka nadaljnja prekoračitev prinesi najvišjo kazen v višini 1.200 evrov in 18 točk in posledično izgubo vozniškega dovoljenja.

Poglavje zase so hitre ceste in avtoceste. Omenjene ceste so namenjene samo motornim vozilom, nahajajo se izven naselij, njihova 'značilnost' pa sta vsaj dva vozna pasova v vsako smer – in odstavni pas v primeru avtoceste – nasprotni pasovi pa so med seboj fizično ločeni z betonsko ali kovinsko ograjo. Omejitev hitrosti na hitrih cestah znaša 110 kilometrov na uro, na avtocestah pa je še 20 kilometrov na uro višja in znaša 130 kilometrov na uro.

Kazni so si na obeh vrstah cest enotne. 40 evrov bo tako plačal voznik, ki bo najvišjo dovoljeno hitrost presegel za do 10 kilometrov na uro, 80 evrov pa tisti, katerega hitrost bo od dovoljenje višja za več kot 10, a manj kot 30 kilometrov na uro. Za do 40 kilometrov na uro presežena hitrost od dovoljene bo prinesla plačilni nalog v višini 160 evrov, prekoračitve na 40 km/h pa ob denarni kazni prinašajo še kazenske točke. Do 50 kilometrov prekoračena omejitev tako prinese kazen v višini 250 evrov in 3 točke, za do dodatnih deset kilometrov na uro je kazen 500 EUR in 5 točk, vse nadaljnje kršitve pa prinašajo kazen 1.200 EUR in 18 kazenskih točk in odvzem izpita.

Pri vseh navedenih kaznih je sicer potrebno omeniti, da v kolikor posameznik izdano globo poravna v roku 8 dni od prejema, le-te ni potrebno poravnati v celoti, pač pa je potrebno plačati le polovico zneska.

Slovenija med državami z najvišjimi kaznimi v Evropi

Omejitve hitrosti so v Sloveniji precej skladne s tistimi v drugih državah po Evropi, vendar pa je višina predvidenih glob za posamezne prekrške v naselju med najvišjimi v omenjenem območju. Višje kazni tako predvidevajo zgolj v Estoniji in na Norveškem, kjer na primer za prekoračitev hitrosti v naselju za več kot 46 kilometrov na uro predvidevajo celo brezpogojno zaporno kazen v dolžini vsaj 18 dni, predvidena denarna kazen za prekoračitev hitrosti nad 71 kilometrov na uro pa znaša kar 923 evrov.

V Sloveniji nadzor prometa ureja policija in (deloma znotraj ali v bližini mest) redarske službe v posameznih mestih. Hitrost tako merijo na več načinov. Najpogostejši način, ki se ga poslužuje policija, je merjenje hitrosti z ročnim radarjem, poleg tega pa poznamo še stacionarne radarje, kateri se najpogosteje najdejo na avtocestah pred tuneli in pa znotraj naselij. Tako občine kot tudi policija se radi poslužujejo tudi mobilnih radarjev. Ti se po navadi nahajajo v prtljažnih prostorih avtomobilov ali kovinskih ohišjih, kakršne največkrat vidimo na deloviščih ali cestninskih postajah.

Ob zgoraj omenjenih načinih se policija na avtocestah poslužuje še sistema 'Provida', kjer policist z vožnjo za prehitrim voznikom izmeri njegovo hitrost, v zadnjem letu pa so se na odseku avtoceste pri Trojanah začeli posluževati še sektorskega merjenja hitrosti, ki zazna vozilo na dveh lokacijah, nato pa izmeri čas, ki ga vozilo potrebuje za pot od točke A do točke B in na podlagi tega izračuna povprečno hitrost vožnje.

Odstopanja od izmerjene vrednosti

Pri zgoraj navedenih omejitvah hitrosti pa kljub vsemu lahko prihaja do manjših razhajanj. Zakon namreč predvideva, da lahko merilnik hitrosti pri hitrostih do 100 kilometrov na uro izmeri do 3 km/h višjo ali nižjo hitrost od dejanske, nad to hitrostjo pa je toleranca 3-odstotna. Odstopanja so še nekoliko večja pri merjenju hitrosti iz premikajočega vozila (Provida). Le-ta znašajo 7 km/h pri hitrostih do 100 kilometrov na uro, 8 km/h na območju hitrosti med 101 in 150 kilometri na uro ter 9 km/h pri hitrostih nad 150 kilometri na uro.

Jure Šujica
foto: arhiv AM