Leta naredijo svoje, zlasti za volanom. To so opozorilni znaki, ki kažejo, da je treba zaključiti ...

Vožnja avtomobila je tudi v zrelem obdobju pomemben del aktivnega življenja, toda starejši vozniki imajo v prometu, ki je vse bolj zgoščen in zapleten, več težav kot njihovi mlajši kolegi.

Starostna meja za vstop v kategorijo starejših voznikov ni določena uradno, zgolj za potrebe policijske statistične obravnave pa velja, da mednje spadajo tisti, ki so dopolnili 64 let. Gre za zelo različno skupino voznikov, med katerimi so nekateri zelo vitalni in brez večjih težav obvladajo vozniške veščine, seveda pa je tudi precej takšnih, ki jim zaradi usihanja fizičnih in kognitivnih sposobnosti sedenje za volanom povzroča težave.

Starejši vozniki se ob zavedanju slabšanja svojih sposobnosti, predvsem slabšega vida in sluha, zmanjšane motorične gibljivosti in počasnejše odzivnosti, pogosto zanašajo na svoje dolgoletne izkušnje in jih večinoma tudi uspešno uporabljajo. So bolj preudarni in za njihov način vožnje so značilni povečanje varnostne razdalje, manjša hitrost od dovoljene, predhodno in večkratno rahlo zaviranje, daljše čakanje ob vključevanju v promet in podobno.

V Sloveniji je več kot 352.000 imetnikov vozniških dovoljenj, starejših od 61 let, kar predstavlja dobro četrtino vseh voznikov.

V Sloveniji je več kot 352.000 imetnikov vozniških dovoljenj, starejših od 61 let, kar predstavlja dobro četrtino vseh voznikov.

Freepik

Bolezni, zdravila in ...

Zakon o voznikih, ki ureja veljavnost in podaljšanje vozniških dovoljenj, zgornje starostne meje za izdajo in podaljšanje vozniškega dovoljenja ne predpisuje, vendar morajo vozniki dokazati, da so še sposobni za varno vožnjo. Do leta 2013 ja zakonodaja omogočala samodejno podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja do 80. leta starosti, medtem ko novi zakon določa, da se voznikom, ki so dopolnili 70 let, veljavnost vozniških dovoljenj podaljša za pet let, vendar morajo predložiti zdravniška potrdila, da so telesno in duševno zmožni za vožnjo osebnega avtomobila.

... konec vožnje, če gre za demenco

Če osebni zdravnik ali specialist potrdi bolezen, zaradi katere varna vožnja morda ni več možna, mora oseba opraviti preglede že pred to starostjo. Na pregledu za podaljšanje vozniškega dovoljenja pri specialistu medicine dela, prometa in športa, preverijo vid, krvni sladkor in kognitivne sposobnosti, saj se pri teh letih pogosto začne demenca. Kandidati za podaljšanje vozniškega staleža morajo izpolniti vprašalnik s preprostimi vprašanji in narisati uro.

Gre za test prisotnosti demence, ki zanesljivo pokaže kazalnik, da se človek v svojem prostoru in času ne znajde več najbolje. Če zdravnik presodi, da voznik kaže znake, ki lahko negativno vplivajo na voznikovo ravnanje na cesti, je obdobje podaljšanja veljavnosti lahko krajše, ob izrazitejšem poslabšanju sposobnosti pa vozniki lahko ostanejo tudi brez vozniškega dovoljenja.

V Sloveniji je več kot 352.000 imetnikov vozniških dovoljenj, starejših od 61 let, kar predstavlja dobro četrtino vseh voznikov.

V Sloveniji je več kot 352.000 imetnikov vozniških dovoljenj, starejših od 61 let, kar predstavlja dobro četrtino vseh voznikov.

Freepik

Pri pregledu zdravnik lahko določi omejitve za vožnjo, kot so prepoved vožnje na avtocestah, vožnja samo določene razdalje od doma, vožnja do določene hitrosti ali samo podnevi, voznika pa lahko napoti tudi na preizkus vožnje v šoli vožnje. Približno petina voznikov se mora sprijazniti s tem, da njihove sposobnosti ne zadoščajo več za varno vožnjo, kar je za večino hud udarec, saj se jim zdi, da niso več mobilni in s tem tudi manj svobodni.

V zrelih letih po osvežitev znanja

"Pomembno je redno ohranjanje vozniške kondicije", pravi inštruktor varne vožnje pri AMZS Brane Legan

"Pomembno je redno ohranjanje vozniške kondicije", pravi inštruktor varne vožnje pri AMZS Brane Legan

Amzs

Skrb za starejše je posebej opredeljena tudi v Nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013–2022. Agencija za varnost prometa skladno s smernicami in z namenom, da bi se starejši vozniki na cestah čim dlje počutili varne in ostali mobilni, izvaja usposabljanja s štirimi vsebinskimi sklopi.

Gre za projekt z naslovom Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu, v katerem udeležencem osvežijo znanje prometnih predpisov in pravil, predstavijo ključno problematiko, ki se pojavlja na avtocestah, in pravilno ravnanje v različnih prometnih situacijah ter posredujejo praktične nasvete o zdravstvenih kriterijih. Vozniki lahko na posebnih napravah preverijo svoj vid na daleč in blizu, kontrast in nočni vid ter se pozanimajo o kriterijih za kontrolni zdravstveni pregled. Po dogovoru lahko opravijo tudi svetovalno vožnjo z ocenjevalcem na vozniškem izpitu.

Tudi samoiniciativno gre

Samoiniciativno preverjanje sposobnosti vožnje je mogoče tudi v AMZS Centru varne vožnje, kjer voznike na poligonu seznanijo z obvladovanjem vozila v običajnih voznih razmerah in z ustvarjanjem poslabšanih voznih razmer. Poleg tega je na voljo preverjanje uspešnosti vožnje v vsakdanjem prometu tudi v AMZS šoli vožnje, kjer vožnjo ocenjuje učitelj vožnje, ki voznika usmerja v spoznavanje posebnosti različnih prometnih okoliščin in načine obvladovanja.

Vozniki v zrelih letih so pogosto nezaupljivi do asistenčnih sistemov - predvsem zato, ker ne poznajo dobro njihovega delovanja.

Vozniki v zrelih letih so pogosto nezaupljivi do asistenčnih sistemov - predvsem zato, ker ne poznajo dobro njihovega delovanja.

Freepik

S programom lahko preizkusijo svoje sposobnosti obvladovanja avtomobila in hkrati usvojijo veščine varne vožnje, pri tem pa spoznajo tudi posebnosti svojega avtomobila. Pogosto se namreč pojavlja nezaupanje v elektronske sisteme, ki so danes v novejših avtomobilih stalnica. Vzroki so v nezadostnem poznavanju načina njihovega delovanja, čeprav odločitev za avtomobil z asistenčnimi sistemi omogoča varnejšo in tudi udobnejšo vožnjo.

Kakšni so opozorilni znaki?

Pri starejših voznikih, ki jim pohaja vozniška kondicija ali zaradi zdravstvenih oziroma starostnih tegob niso več sposobni za varno vožnjo, se pojavijo opozorilni znaki, ki nakazujejo, da se njihov čas za volanom izteka (vir: AVP, AMZS):

– Vožnja in ravnanje drugih udeležencev jih pogosto vznemirita.

– Pogosto zapeljejo čez črto ali zadenejo ob rob pločnika.

– Na avtomobilu se pojavlja več prask in udrtin od trkov v ograje ali vrata.

– Za vožnjo do cilja porabijo več časa, zmedeni so tudi v znanem okolju.

– Težko sledijo prometnim znakom in signalizaciji, zlasti spremenjenim.

– Med vožnjo se težje zberejo in hitro jih zmotijo druge stvari.

– Pogosteje dobivajo kazni in globe za prometne prekrške.

– Pogosteje se znajdejo v položaju, ko bi se skoraj zgodila nesreča.

– Napačno presojajo hitrost in oddaljenost drugih udeležencev v prometu.

Preberite še: 

Novo na Metroplay: "Ker hočeš ustrezati svojemu klientu, veš, da bo polomija" | Zoran Gabrijan