AVP: Neuporaba varnostnih pasov še naprej težava med vozniki tovornih vozil

Poleg tega policija med vozniki tovornih vozil in avtobusov izpostavlja problem pogostih prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti.

AVP: Neuporaba varnostnih pasov še naprej težava med vozniki tovornih vozil (foto: Arhiv AM) Arhiv AM
3. 8. 2018

Pretekli teden je na slovenskih cestah v sklopu vseevropske akcije Truck & Bus potekal poostren nadzor nad vozniki tovornih vozil in avtobusov. Šlo je pravzaprav za drugi del akcije – prvi del je bil izpeljan že marca letos – ki zaradi tranzitne narave slovenskih cest in posledično čedalje večje količine tovornega prometa vedno bolj pridobiva pomembnost.

V sklopu omenjene akcije je bilo med 23. in vključno 29. julijem pregledanih 4.355 tovornih vozil in avtobusov, izmed katerih je bilo odkritih 850 kršitev prometne zakonodaje oziroma pri vsakem petem vozilu. Večina zaustavljenih vozil – 3.996 – je bilo tovornih, medtem ko je bilo med zaustavljenimi vozili le 359 avtobusov. Večina zaustavljenih vozil oziroma voznikov je bilo državljanov tujih držav, le manjši delež pa so predstavljala vozila, registrirana v Sloveniji.

AVP za poostren nadzor na mejah

Čeprav tako policija kakor Agencija za varnost v prometu ves čas opozarjata na pomen upoštevanja hitrostnih omejitev in uporabo varnostnega pasu, ostajata to še vedno najpogostejši kršitvi, ki jih policisti zaznajo. Izmed 850 izdanih glob so jih policisti kar 155 napisali za neuporabo varnostnega pasu, 126 pa za neupoštevanje najvišje dovoljene hitrosti. Med pogostejšimi prekrši so sicer še preobremenjenost vozil, nepravilno zavarovan tovor, tehnične pomanjkljivosti na vozilih in neupoštevanje obveznih postankov za počitek.

Glede na čedalje večje število tujih tovornih vozil in avtobusov na naših cestah si bo AVP v sodelovanju z Družbo za avtoceste in slovensko policijo prizadeval za vzpostavitev stalnega nadzora tovrstnih vozil na štirih najbolj obremenjenih vstopnih točkah, to je na krakih avtocestnega križa. Tovrstni ukrepi so se namreč v tujini po besedah mag. Igorja Velova, direktorja AVP, v tujini že izkazali za učinkovite in so pripomogli k zmanjšanju števila kršitev.