Igor Velov (kot vse kaže) zapušča mesto direktorja AVP

Hkrati imajo na AVP že pripravljen predlog za njegovo zamenjavo. 

23. 5. 2019

Danes je bila na sedežu Agencije za varnost prometa sklicana izredna seja Sveta AVP, za katero se je vodstvo organizacije odločilo po aferi, ki je izbruhnila v torek, vanjo pa je bil vpleten direktor Agencije, mag. Igor Velov. Slednji je bil v torek opažen med izstopanjem iz poškodovanega službenega vozila, pri čemer pa naj bi po pripovedovanju prič kazal očitne znake alkoholiziranosti.

Čeprav policija v zvezi z dogodkom proti Velovu ni ukrepala (saj ni bilo prijave nesreče), pa se je zato s sklicem izredne seje danes odzval Svet AVP. Na seji so od Velova zahtevali pojasnilo v zvezi z dogodkom, česar pa jim ta do začetka seje ni posredoval (kar je seveda glede na njegovo funkcijo in okoliščine dogodka popolnoma nesprejemljivo), zato je Svet Ministrstvu za infrastrukturo že predlagal predlog za razrešitev direktorja, obenem pa je za čas do konca trajanja mandata (za obdobje šestih mesecev) predlagal, da ga na položaju nadomesti dosedanja vodja Sektorja za razvoj in koordinacijo varnosti cestnega prometa Vesna Marinko.

Marinkovi je sicer podporo izrazil predsednik Sveta AVP, Jure Prestor, svojo odločitev pa je utemeljil s tem, da gre za strokovnjakinjo na področju prometa, saj je magistrirala iz managementa varnosti cestnega prometa. Poleg tega je v preteklosti objavila več člankov na področju varnosti v prometu, hkrati pa je sodelovala pri nastanku Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 2013–2022.