Ministrstvo za infrastrukturo uvedlo dajatev za odjavljena vozila

Z njo naj bi zmanjšali število divjih odlagališč avtomobilov in še povečali nadzor nad izrabljenimi vozili.

Ministrstvo za infrastrukturo uvedlo dajatev za odjavljena vozila (foto: Jure Šujica) Jure Šujica
28. 3. 2018

Slovenska vlada je storila nov korak, ki bi utegnil preprečiti divja odlagališča izrabljenih avtomobilov, hkrati pa uredil področje uničenja izrabljenih vozil, področje, ki ga že zadnjih nekaj let intenzivno in tudi precej učinkovito rešuje. S 1. aprilom bo namreč začel veljati zakon, s katerim bodo morali lastniki neregistriranih vozil začeti plačevati dajatev na odjavljeno vozilo.

Z uvedbo nove dajatve država meri predvsem na tiste voznike, ki se želijo znebiti starih avtomobilov in jih, da bi se izognili plačilu stroškov odvoza ali uničenja, raje zavržejo, pri čemer pa iz vozila seveda odstranijo vse identifikacijske oznake. S tem tako lastnike nameravajo dodatno spodbuditi k temu, da čim prej in ustrezno poskrbijo za odslužena vozila – bodisi z uničenjem ali s prodajo – in tako preprečijo morebitno obremenjevanje okolja.

Kot omenjeno, bo prenovljeni Zakon o dajatvah za motorna vozila začel veljati s 1. aprilom, in sicer bo veljal za vse lastnike vozil, registriranih za prevoz največ devetih oseb (8+1), oziroma z največjo dovoljeno maso do 3,5 tone in za lastnike trikolesnih vozil kategorij M1 N1 in L2e. Ti bodo postali obvezani za plačilo davka, če leto dni po njegovi uvedbi oziroma leto dni po odjavi vozila iz prometa ne bodo poskrbeli za spremembo njegovega lastništva ali pa za uničenje vozila.

Starodobniki bodo plačila dajatve oproščeni

Zavezanci za plačilo nove dajatve bodo morali nato največ deset let plačevati omenjeno dajatev, ki pa bo znašala 25 odstotkov vrednosti letne dajatve, vendar ne manj kot 25 evrov za osebna vozila oziroma 20 evrov za trikolesnike. V praksi to pomeni, da bodo vozniki vozil, katerih prostornina motorja znaša do 1,8 litra, plačevali letno dajatev v višini 25 evrov, za vozila s prostornino motorja nad 1,8 litra pa bo znesek dajatve znašal med 38,5 in 141,25 evra. Rok za plačilo dajatve bo znašal 30 dni od prejema odločbe, letno dajatev pa bodo morali lastniki vozil, če v vmesnem času ne spremenijo lastništva ali poskrbijo za njegovo uradno uničenje, plačevati 10 let.

Ob uvedbi prenovljenega zakona pa je vlada pripravila tudi nekatere izjeme, za katere ne bo treba plačilo dajatve. Te bodo namreč oproščena vsa vozila - starodobniki, ki so predmet tehnične dediščine, poleg tega pa se plačilo davka ustavi za tista vozila, ki so po izdani odločbi že bila uničena oziroma so zamenjala lastnika ali pa so bila vrnjena nazaj na cesto.

Za informacije, ali bodo v praksi mogoče še katere dodatne izjeme, na primer za neregistrirana vozila v voznem stanju, poškodovana vozila, ki bodo v fazi popravila ali obnove, ali za vozila, namenjena na primer za vožnjo po zaprtih progah smo se obrnili tudi na Ministrstvo za infrastrukturo  od koder so nam sporočili, da izjem za tovrstna vozila ne bo.