Policisti na evropskih cestah najdejo tudi tovornjake, ki so nevarno neprimerni za vožnjo

To kažejo podatki preventivne nadzorne policijske akcije Truck&Bus, ki so jo izvajali prejšnji mesec v sedemnajstih državah.

18. 11. 2022

Policisti so skupaj pregledali 223.314 tovornih vozil in 113.437 avtobusov. V tedenskem nadzoru so ugotovili 67.519 kršitev (tovorna vozila: 60.480, avtobusi: 7039). V 2070 primerih ali skoraj pri enem odstotku pregledov so varuhi cestnega reda ocenili, da je nadaljnja vožnja tovornjaka prenevarna in zato so vozila zadržali, dokler ni bilo ponovno vzpostavljeno ustrezno stanje.

»Pri skoraj četrtini tovornjakov je bila ugotovljena ena ali več kršitev. To kaže, da tovorni promet predstavlja veliko tveganje za varnost v cestnem prometu in da je spremljanje nujno,« pravi sekretar operativne delovne skupine Roadpol Henk Jansen z nizozemske policije. Največ kršitev je bilo ugotovljenih na področjih hitrosti (11.565), tehničnih kršitev (3307), varnostnih pasov in drugih zadrževalnih sistemov (4255). V 3307 primerih (3232 tovornih vozil, 75 avtobusov) so bile ugotovljene hujše tehnične okvare.

Policisti so zaznali resne kršitve časa vožnje in počitka ter prirejanje tahografov. 8277 voznikov (tovornjakov 7808, avtobusov 469) je kršilo evropsko veljavne socialne predpise, kar pomeni, da so vozili dlje, kot je zakonsko dovoljeno, brez upoštevanja obveznih odmorov. Manipulacije z digitalnimi tahografi so bile zaznane v 260 primerih. »Poigravanje z nastavitvami tahografa ali celo manipulacija z njimi ima vsako leto večje razsežnosti. Razlog za tovrstno goljufijo je lahko stalni pritisk konkurence v tej še vedno rastoči industriji«, je dodal Jansen.

Med nadzorom so policisti zalotili tudi 199 voznikov, ki so vozili pod vplivom alkohola in 53 voznikov pod vplivom mamil.