Policisti so zalotili več kot 42.000 voznikov, ki so ga imeli v roki

Toliko jih je namreč med vožnjo uporabljalo mobilne naprave brez opreme za prostoročno telefoniranje, precej pa je bilo tudi drugih oblik odvračanja pozornosti.

Policisti so zalotili več kot 42.000 voznikov, ki so ga imeli v roki (foto: ADAC) ADAC
19. 10. 2022

Podatki so rezultati akcije združenja evropskih policij Roadpol, ki so jo prometni policisti izvajali od 16. do 22. septembra.  Policijske enote so preverjale prepovedano uporabo mobilnih telefonov, drugih tehničnih naprav in drugih oblik odvračanja pozornosti. Predpisi o odvračanju pozornosti so v evropskih državah različni, vendar je v večini od njih uporaba mobilnega telefona brez prostoročne opreme med vožnjo prepovedana.

Policisti iz trinajstih sodelujočih držav so na več kot 33.000 kontrolnih točkah preverili več kot 1.400.000 udeležencev v prometu in ugotovili 124.952 različnih vrst kršitev. Med vožnjo je brez prostoročne opreme 42.353 voznikov uporabljalo mobilni telefon za klicanje ali pošiljanje sporočil, 284 kot navigacijski sistem.

Veliko voznikov (10.633) so prometni policisti zaustavili zaradi drugih oblik motenj pozornosti za varno vožnjo, kot so gledanje TV ali DVD, branje časopisa ali prehranjevanje med vožnjo; slednje je prepovedano za voznike v Švici in na Poljskem med prevozom potnikov.

V nekaterih državah so za ugotavljanje kršitev uporabili novo tehnično opremo. Na Nizozemskem so policisti na primer ujeli 1324 kršiteljev, z novim sistemom kamer pa so zaznali 3360 prekrškov. Naprava samodejno prepozna, ali voznik drži elektronsko napravo v roki in posname dve sliki. Fotografije vedno dvakrat preverita dva policista.