Pripravljeni za 55: Kakšna bo usoda alternativnih goriv v Evropi? Evropski poslanci so spregovorili, tudi o načrtih za Slovenijo

Sestanek je zajemal tudi pogovore o uporabi alternativnih goriv v ladijskem in letalskem prometu.

Pripravljeni za 55: Kakšna bo usoda alternativnih goriv v Evropi? Evropski poslanci so spregovorili, tudi o načrtih za Slovenijo (foto: Stellantis) Stellantis
2. 6. 2022

Ministri držav članic EU, pristojni za promet, so danes na zasedanju v Luxembourgu potrdili pogajalska izhodišča za več zakonodajnih predlogov iz svežnja okoljskih ukrepov Pripravljeni na 55. Med drugim so sprejeli stališče za pogajanja z Evropskim parlamentom o uredbi o infrastrukturi za alternativna goriva.

Predlog te uredbe določa zavezujoče minimalne cilje za vzpostavitev javno dostopne polnilne infrastrukture za alternativna goriva v prometu. Z uredbo bi določili minimalne pogoje, kot so število polnilnih mest ter njihova zmogljivost, lokacije, način plačila, izmenjave podatkov med operaterji polnilnih mest in upravljavci energetskih omrežij. Cilji se nanašajo na električno energijo, utekočinjen zemeljski plin in vodik za lahka motorna vozila, težka motorna vozila, pristanišča in letališča.

Preberite še: Potrjen nov način cestninjenja; največ sprememb za tovorni promet, ključne novosti tudi za osebne avtomobile!

Za Slovenijo bi to pomenilo, da bi morala do leta 2030 cestno omrežje pokriti z zadostnim številom polnilnic za čista vozila, kar bo omogočilo in spodbudilo uporabo električnih in drugih čistih vozil, saj za to ne bo več infrastrukturnih ovir, so navedli na slovenskem stalnem predstavništvu pri EU.

Za lahka motorna vozila bi morale biti polnilnice postavljene na vsaj 60 kilometrov že do leta 2025 za jedrno omrežje. Za težka motorna vozila so cilji bolj postopni. Z začetkom leta 2025 bi morali v Sloveniji vzpostaviti eno oziroma dve polnilni postaji, s ciljem pokritosti omrežja do leta 2030 s polnilnicami na 60 kilometrov in primernimi kapacitetami.

Ministri so sprejeli še pogajalska izhodišča za pogajanja z Evropskim parlamentom o pobudah za spodbujanje uporabe obnovljivih in nizkoogljičnih goriv v pomorstvu ter za večjo uporabo bolj trajnostnih goriv v letalstvu.

Obe pobudi sta prav tako del svežnja Pripravljeni na 55, katerega namen je zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov do leta 2030 za najmanj 55 odstotkov. Danes sprejeta stališča predstavljajo podlago za pogajanja Sveta EU z Evropskim parlamentom.

Preberite še: Je voda v gorivu rešitev za dizelske motorje? V Ameriki razkrivajo zanimivo rešitev za dizle