Še 9 dni časa za uničenje ali prodajo izrabljenih

S 1. aprilom bo namreč treba začeti plačevati posebno dajatev za vsa iz prometa odjavljena vozila, ki še niso bila uničena ali prodana.

Še 9 dni časa za uničenje ali prodajo izrabljenih (foto: Profimedia) Profimedia
22. 3. 2019

Izrabljena osebna in tovorna vozila so ena izmed največjih nevarnosti za okolje, predvsem zaradi nevarnih tekočin in drugih snovi, ki bi ob morebitnem razlitju v okolje lahko povzročile veliko škodo na okolju. Čeprav se število zapuščenih vozil zmanjšuje, se vlada še naprej trudi vzpostaviti čim večji nadzor na področju ravnanja z odsluženimi vozili. Tudi z dajatvami, nova bo začela veljati že čez dober teden dni.

Lani, natančneje 1. aprila, je namreč začel veljati dopolnjen Zakon o dajatvah za motorna vozila (ZDajMV), ki predvideva, da bo treba za iz prometa odjavljena, a ne uničena vozila, enkrat letno plačati posebno dajatev. Ta bo znašala 25 odstotkov zneska letne dajatve za uporabo cest. V praksi to pomeni, da bodo vozniki osebnih vozil, katerih prostornina motorja znaša do 1,8 litra, plačevali letno dajatev v višini 25 evrov, za vozila s prostornino motorja nad 1,8 litra pa bo znesek dajatve znašal med 38,5 in 141,25 evra.

Starodobniki vendarle izvzeti

Plačilo dajatve bo sicer zadevalo osebna vozila, tovorna vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone in trikolesne mopede, ki so bila odjavljena pred letom dni ali več, ob tem pa ni bilo izvedeno ustrezno uničenje oziroma lastnik ni pridobil potrdila o uničenju vozila. Seveda bodo plačila oproščeni tudi tisti (nekdanji) lastniki vozil, ki bodo pristojnemu organu posredovali potrdilo, da je bilo vozilo prodano in odpeljano v tujino oziroma odtujeno. Dajatev bo zadevala lastnike vozil, ki so svoja vozila odjavili po 1. aprilu 2018, dajatev pa bodo morali plačevati do ponovne registracije ali deset let od odjave. Če bi bilo vozilo v tem času ponovno vrnjeno v promet, začne desetletni rok znova veljati leto dni po morebitni naslednji odjavi.

Uvedba zakona je lani sprožila veliko polemik med lastniki starodobnikov. Nekateri izmed njih zaradi takšnih ali drugačnih razlogov svoja vozila registrirajo zelo poredko oziroma sploh ne, saj jih hranijo v svojih zbirkah, zaradi česar bi morali po prvotnem predlogu prav tako plačevati omenjeno dajatev. A čeprav zakon ne predvideva nobenih izjem, hkrati dodaja, da bodo davka vendarle oproščena vsa vozila, ki bodo imela potrjen status starodobnika.