Situacija na trgu negativno vplivala na Petrol, takšni so poslovni rezultati

26. 8. 2022
Deli
Situacija na trgu negativno vplivala na Petrol, takšni so poslovni rezultati (foto: Petrol)
Petrol

Skupina Petrol je v prvem polletju ob povečani količinski prodaji goriv in derivatov ter splošni rasti cen energentov ustvarila 4,2 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je 126 odstotkov več kot v enakem obdobju lani in tudi krepko nad načrtovanimi za to obdobje. Kljub temu pa je zaradi regulacije cen goriv beležila 1,3 milijona evrov izgube.

Kot so danes ob objavi polletnega poročila o poslovanju zapisali v Petrolu, je čista izguba posledica močnega znižanja bruto dobička iz poslovanja (EBITDA) zaradi regulacije cen pogonskih goriv in derivatov, "ker je bila družba primorana gorivo prodajati po nižji prodajni ceni od nabavne".

"Zaradi vladne zamrznitve maloprodajnih cen naftnih derivatov v obdobju od 15. marca do 30. aprila in ponovne uvedbe ukrepa 11. maja za obdobje 90 dni, ki ga je aktualna vlada 21. junija predčasno odpravila, je bil družbi v Sloveniji povzročen izpad EBITDA v višini 108,9 milijona evrov," so navedli v družbi. Dodali so, da izpad EBITDA na Hrvaškem, kjer ukrepi regulacije cen naftnih derivatov veljajo od 7. februarja dalje, znaša 14,5 milijona evrov.

Preberite še: AVK o dvigu cen goriv in uvedbi regulacije cen: na dvig ni vplivala zgolj višja cena surove nafte

Prilagojeni kosmati dobiček je v prvih šestih mesecih letos nanesel 245,4 milijona evrov, kar je pet odstotkov manj kot v primerljivem obdobju lani in 19 odstotkov pod načrti. Pozitiven doprinos k rasti kosmatega dobička zaradi vključitve hrvaške družbe Crodux derivati dva v skupino Petrol je bil po navedbah družbe izničen z učinkom regulacije cen goriv v Sloveniji in na Hrvaškem. Slednje je vplivalo tudi na EBITDA, ki je v polletju dosegel 48,6 milijona evrov, kar je 52 odstotkov manj kot lani in 64 odstotkov pod načrti za to obdobje.

Iz poslovanja je skupina v polletju beležila 3,3 milijona evrov dobička, je bil pa ta precej nižji od primerljivega lanskega v višini 65 milijonov evrov.

Količinsko je skupina Petrol prodala za 36 odstotkov več goriva in derivatov oz. skupaj 1,883 milijona ton, kar je skoraj toliko kot v prvem polletju leta 2019. Največji vpliv na rast prodaje je imela vključitev družbe Crodux derivati dva v skupino.

Nižje pa so bile količine prodanega zemeljskega plina (za 47 odstotkov) ter elektrike (za 14 odstotkov), pa tudi trgovskega blaga (za dva odstotka).

Kot so izpostavili v Petrolu, uveljavljeni regulativni ukrepi temeljito spreminjajo pogoje poslovanja skupine Petrol. "Ta je na vseh trgih, kjer posluje, glede določanja cen pogonskih goriv in energentov dosledno upoštevala navodila pristojnih institucij," so navedli.

Preberite še: Petrol osvaja Balkan, to je njihov zadnji veliki nakup

Matična družba Petrol je v polletju ustvarila 3,1 milijarde evrov prihodkov od prodaje (v enakem obdobju lani 1,3 milijarde evrov), čista izguba pa je dosegla 27,6 milijona evrov, potem ko je družba lani beležila 22,5 milijona evrov dobička. Izguba iz poslovanja družbe je znašala skoraj 34 milijonov evrov (lani 31,2 milijona evrov dobička iz poslovanja).

Skupina Petrol, ki zaposluje 6215 ljudi, od tega 47 odstotkov v odvisnih družbah v tujini, se je na zaostrene pogoje poslovanja, ki jih je v začetku leta še narekovala pandemija covida-19, nato pa stopnjevanje energetske krize z vojno v Ukrajini in državni ukrepi za blažitev posledic krize, odzvala z nadaljnjo optimizacijo stroškov in poslovno racionalizacijo ter s prilagajanjem ponudbe aktualnim razmeram.

Ne glede na negotove okoliščine in državno regulacijo skupina Petrol nadaljuje s projekti energetske tranzicije, digitalizacije poslovanja ter z integracijo družb Crodux derivati dva in E 3, še navajajo v Petrolu. Do poletja je bilo v Petrolov informacijski sistem vključeno že 68 od skupno 93 Croduxovih bencinskih servisov. Dokončna pripojitev k družbi Petrol Zagreb je bila načrtovana do konca tega leta, a bo končana že dva meseca pred rokom.

Zaradi razsežnosti in trajanja energetske krize ter uvedenih in že napovednih ukrepov regulacije cen goriv in energentov brez ustreznih nadomestil zastavljeni cilji iz poslovnega načrta skupine za letos ne bodo doseženi, opozarjajo v Petrolu. Uprava družbe sicer izvaja aktivnosti za pridobitev nadomestila iz tega naslova. Če jim bo uspelo dobiti povrnjenih skupaj 123,4 milijona evrov izpada zaradi regulacije v Sloveniji in na Hrvaškem, bi načrte skupine za letos dosegli.

Leto 2021 je skupina Petrol medtem sklenila s skoraj petimi milijardami evrov prihodkov od prodaje in 124,5 milijona evrov čistega dobička. V prvem letošnjem četrtletju je še beležila pozitiven rezultat, saj je čisti dobiček znašal 32,4 milijona evrov in je bil višji od primerljivega lanskega.