V negotovih časih je padel nov rekord

Na avtomobilskem terminalu Luke Koper so presegli skupno število pretovorjenih avtomobilov iz doslej rekordnega leta 2018.

27. 12. 2022

Število avtomobilov je preseglo 754.409 enot, kar pomeni, da se bo leto 2022 tudi zaradi tega dosežka vpisalo med rekordna leta. Končna številka letošnjega pretovora vozil bo ob koncu leta nedvomno še višja in v vseh pogledih nadpovprečna, kar so nakazovali že rezultati poslovanja iz obdobja med januarjem in septembrom.

Rast pretovora avtomobilov v tem obdobju je bila 20-odstotna v primerjavi z enakim obdobjem lani, in to v trenutnih negotovih časih, ko se avtomobilski trg in globalna logistika nasploh soočata z občasnimi prekinitvami dobavnih verig, preobremenjenostjo ladijskih in skladiščnih zmogljivosti ter z vplivi nepredvidljivih geopolitičnih dogajanj.

Letos v Luki Koper beležijo višji pretovor tako pri izvozu, predvsem za Bližnji in Daljni vzhod, kot pri uvozu, kjer se znatno povečuje delež električnih vozil večinoma kitajske proizvodnje. Glede na dostopne podatke je rast prometa avtomobilov tudi v širšem kontekstu izjemna, saj so vsa druga evropska pristanišča oziroma terminali tako v Sredozemlju kot na severu Evrope dosegli bistveno manjše stopnje rasti.

Visoke stopnje rasti pripisujejo predvsem preusmeritvi blagovnih tokov, ki so jih v Kopru pridobili z zanesljivimi storitvami in zmogljivostmi, zgrajenimi v zadnjih letih. Med drugim so uredili novo privezno mesto za RO-RO ladje, železniški dostop in lani odprto novo garažno hišo. Nove kapacitete za avtomobile načrtujejo tudi v prihodnjem letu.

Potrebam bodo aktivno sledili tudi s številnimi infrastrukturnimi naložbami, sistemskimi nadgradnjami in izboljšavami delovnih procesov. Ena od pomembnejših naložb, ki se izvajajo na terminalu za avtomobile in RO-RO, je ureditev prepotrebnih odprtih skladiščnih površin za avtomobile in druga vozila, ki bo zaključena predvidoma v drugi polovici leta 2023.