V Sloveniji se vzpostavlja enotna vstopna točka nujne medicinske pomoči

Ena izmed glavnih prednosti bo hitrejši odziv mobilnih enot ob nesrečah.

V Sloveniji se vzpostavlja enotna vstopna točka nujne medicinske pomoči (foto: Arhiv AM) Arhiv AM
28. 2. 2018

Služba nujne medicinske pomoči je včeraj naredila pomemben korak naprej v zagotavljanju čim hitrejšega zagotavljanja pomoči na terenu. Več kot 20 let po predstavitvi prvih pobud je omenjena služba končno dobila enotno vstopno točko nujne medicinske pomoči po zgledu preostalih evropskih držav, novost pa so včeraj na skupni novinarski konferenci predstavili ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc, mag. Darko Čander, vodja Službe za razvoj in organizacijo dejavnosti nujne medicinske pomoči, mag. Vlasta Kovačič Mežek, pomočnica generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno ekonomiko, as. Andrej Fink, MSHS (ZDA) in vodja reševalne postaje UKC Ljubljana.

Z omenjeno storitvijo bo prišlo kar nekaj novosti, povezanih z večjo varnostjo državljanov in učinkovitostjo enot nujne medicinske pomoči. Tako nujni kot nenujni prevozi bodo z omenjeno pridobitvijo racionalizirani in državljanom enako dosegljivi, ne glede na to, kje živijo. Storitev bo v celoti racionalizirana in izboljšana, kar bo v praksi povečalo možnosti preživetja ob kakršnihkoli zdravstvenih težavah zunaj zdravstvenih ustanov – tudi in še posebej ob morebitnih večjih nesrečah. To bodo dosegli predvsem s tem, da bo na teren poslana najbližja enota nujne medicinske pomoči, ne glede na to, iz katere občine prihaja klic na pomoč. Dispečerska služba bo sicer stacionirana v ljubljanskem UKC-ju.

Celoten sistem dokončan do konca leta 2019

»Zelo sem zadovoljna in ponosna, da z reorganizacijo službe NMP in razvojem dispečerske službe z dispečerskimi centri stopamo v korak z razvitimi državami. Prebivalcem Slovenije bomo s to nadgradnjo sistema NMP zagotovili enako dostopnost do storitev nujne medicinske pomoči, nujnih, nenujnih in sanitetnih prevozov na območju celotne države. S tem bomo izboljšali kakovost storitev nujne medicinske pomoči in povečali možnosti dolgoročnega preživetja ter kakovost preživetja v primerih zunajbolnišničnega zastoja srca in drugih življenje ogrožajočih stanj,« je ob predstavitvi storitve dejala ministrica Kolar Celarceva.

Čeprav se je omenjena storitev vzpostavila zdaj, pa projekt še ni v celoti zaključen. Še vedno je namreč treba zagotoviti vse prostorske pogoje za dispečerski center v Ljubljani in tehnične pogoje (DMR-sistem radijskih zvez in celovito informacijsko storitev – tako za storitve klicev na številko 112 kot za sistem eNaročanja za prevoz pacientov). Ti pogoji so odvisni od poteka postopkov javnih naročil, predvidoma pa naj bi bili zaključeni do konca leta 2019.