Funkcionarji pri AŠ2005: Ključni del vsake organizacije, tudi bližajočega se hrvaškega relija za WRC

Slovenska zveza si prizadeva, da bi vsako leto izobrazila dovolj veliko število funkcionarjev različnih rangov za delo ob progi in v organizacij različnih športnih prireditev oziroma panog.

Darja Kraševec, predsednica sveta funkcionarjev pri AŠ2005 (foto: Aš2005) Aš2005
15. 4. 2021

Kar kakšnih 150 slušateljev se je zbralo na letošnjem seminarju za športne funkci­onarje, ki so ga marca organizirali pri zvezi AŠ2005. Zaradi pandemije je letošnji seminar sicer potekal digitalno, toda Darja Kraševec, predsednica Sveta funkcionarjev pri AŠ2005, je bila kljub temu navdušena, da je bila udeležba tolikšna, hkrati pa tudi nad tem, da je mogoče seminar izpeljati v takšni obliki. Prednost tega sistema je tudi možnost, da si tisti, ki niso bili zraven v živo, vsebino ogledajo kasneje (v Sloveniji je sicer lastnikov licenc za športne funkcionarje okoli 200). Lani usposabljanja funkcionarjev zaradi ponesrečene sezone niso izvedli.

»Letos je zanimanje spet nekoliko večje, verjetno tudi zato, ker bo mnogo naših licenciranih funkcionarjev sodelovalo na reliju za WRC na Hrvaškem. Vseeno pa je to lepa številka. Treba je tudi povedati, da imamo vsako leto od 20 do 40 novih funkcionarjev, trudimo pa se jih pridobiti še več,« je pojasnila Darja Kraševec. Okoli 110 slovenskih funkcionarjev iz devetih društev in klubov bo tako na pobudo organizatorja sodelovalo na reliju za SP na Hrvaškem.

Koordinator sodelovanja je Danijel Blažinčič iz Velenja, dve in pol hitrostni preizkušnji bosta povsem slovenski s sodniki in vodstvom, kar je vsekakor lep rezultat in priznanje za zvezo. »Tam bodo naše naloge zelo različne, sodelovali pa bomo s številnimi hrvaškimi sodniki in prostovoljci, saj sami nimajo dovolj licenciranih šport­nih funkcionarjev,« pravi Kraševčeva.

Izobraževanje, ki praviloma poteka vsako leto, traja en ali dva dni, odvisno od tega, za kakšen rang licence gre. Za nižje range je tako dovolj seminar, ki traja kak­šne štiri ure, če je le mogoče tudi s praktičnim prikazom (uporaba UKW, gasilske opreme), vodijo pa ga najbolj izkušeni ljudje v zvezi, običajno kar direktorji posameznih panog (direktorji panog za reli, GHD, KHD, avtokros, prvenstvo starodobnikov, digitalno prvenstvo, avtoslalom ter tehnične komisije in verifi­kacije). Ti predstavijo novosti, zanimivosti in spremembe, ki jih morajo poznati športni funkcionarji, s poudarkom na varnosti vseh udeležencev.

Vsakemu izobraževanju sledi še test. Ta letos vsebuje 29 vprašanj in ga mora opraviti vsak slušatelj, ki želi pridobiti ali tudi obnoviti licenco. Seveda pa je treba za najvišji rang licence A z oznako K (imajo jo direktorji dirke, člani žirije, opazovalci) prehoditi kar nekaj leta aktivnega in predvsem rednega dela. Seveda obstajajo tudi pogoji za prehajanje v višji rang licenc, slušatelj pa se seveda lahko odloči, da bo postal funkcionar v le eni panogi ali pa več. Samo z veljavno licenco ustreznega ranga lahko namreč športni funkcionarji opravljajo naloge uradnih oseb na tekmovanjih v avtošportu.