Raziskava pokazala: prometnih znakov je preveč. Poglejte, kaj lahko tudi sami storite glede tega

Tudi prometni strokovnjaki opozarjajo, da bi bilo treba skrčiti prometno signalizacijo, moteče so tudi reklamne table.

7. 11. 2022

Nekaterim voznikom cestna signalizacija, ki vključuje prometne znake, obvestilne table in talne oznake, povzroča precej težav. Velikokrat tudi zato, ker so prometni znaki postavljeni nelogično ali jih je enostavno preveč. Če se nam zgodi, da pred seboj zagledamo znak za omejitev hitrosti na 70 kilometrov na uro, čez manj kot sto metrov pa je ta hitrost preklicana, a nam že v naslednjem hipu nov prometni znak zapoveduje najvišjo hitrost 50 kilometrov na uro, potem je s signalizacijo nekaj narobe.

Narobe pa ni samo v naši deželi pod Alpami, ampak tudi v nekaterih drugih evropskih državah. Vsaj tako je mogoče sklepati po rezultatih pred časom izvedene spletne ankete med evropskimi vozniki, v kateri so med 15.000 vozniki sodelovali tudi slovenski. 

Vozniki za enoten sistem

Rezultati raziskave so jasno pokazali, da so na evropskih cestah težave s prometno signalizacijo, še posebno s preštevilnimi oznakami, ki voznikom pogosto posredujejo preštevilne informacije, ki jih med vožnjo enostavno ne morejo upoštevati.

Večina anketiranih voznikov je opozorila, da bi bilo najbolje uvesti enoten evropski sistem prometne signalizacije, pri tem pa so jih podprli tudi evropski avtomobilski klubi. Več kot 90 odstotkov evropskih voznikov meni, da prometni znaki pomembno vplivajo na prometno varnost. Da so včasih prometni znaki nepotrebni, menijo vozniki v vseh državah, a v bistveno različnem obsegu. Najbolj so o tem prepričani nemški vozniki, kajti 75 odstotkov vprašanih meni, da so nekateri prometni znaki odvečni. Precej drugačnega mnenja so Norvežani, kjer enako kot Nemci razmišlja manj kot petina voznikov. V Avstriji in Belgiji se vozniki sicer zavzemajo za odstranitev nepotrebnih prometnih znakov. 

Policija se ravna po znakih

Tudi prometni policisti pogosto ocenjujejo, da je prometnih znakov na nekaterih cestah pogosto preveč, vendar so možje postave dosledni pri kaznovanju voznikov, ki ne upoštevajo prometne signalizacije. Eden od primerov, ki razburjajo voznike, so znaki, ki označujejo začetke in konce naselij. Ponekod so ti znaki postavljeni na meji naselja, drugje tam, kjer se naselje po zakonu o varnosti prometa začenja.

Prometna signalizacija je sestavni del cestne infrastrukture, ki prometnim udeležencem narekuje način ravnanja in ureja promet, namenjena pa ni samo voznikom, ampak vsem udeležencem v prometu. Agencija za varnost prometa na svoji spletni strani (preko te povezave) omogoča, da občani v posameznih občinah posredujejo predloge za izboljšavo, če menijo, da je v njihovem okolju prometna signalizacija neustrezna oziroma pomanjkljiva. Sporočenim nepravilnostim v zvezi s prometnimi znaki je mogoče priložiti ustrezne fotografije, z njihovo pomočjo pa bi izboljšali kritične točke. Predloge agencija pošilja županom, občinskim svetnikom ali državnim organom, da bi čim prej odpravili morebitne nepravilnosti ali pomanjkljivosti. 

Moteč gozd informacijskih tabel

Na številnih cestah, zlasti v urbanih središčih, so se v zadnjih letih razpasle tudi številne usmerjevalne table, ki vodijo do obrtnih con, trgovin, gostilniških objektov ali zabavišč. Pogosto so bile te table postavljene na neprimernih lokacijah in brez dovoljenj, številne so ostale tam kljub opozorilom inšpektorjev, da motijo promet in kazijo vizualno podobo kraja.  Zato so se v nekaterih občinah že odločili za uvedbo enotnega informacijskega označevanja, ki s tablami različnih barv usmerja voznike k vsebinam, do katerih so namenjeni.