Sintetična goriva za čas do prevlade elektrike

Gre za obnovljiva goriva, ki  bi lahko pomagala zajeziti podnebne spremembe v  času, ko še ne bo popolnoma zaživela električna mobilnost. 

22. 2. 2023

Električna mobilnost je še vedno v začetni fazi, poleg tega bo na cestah še vedno precej vozil, ki jih bodo tudi leta 2030 še vedno poganjali bencinski ali dizelski motorji. Tudi starejša vozila bodo morala prispevati svoj delež k zmanjševanju emisij CO₂ in ena od možnosti so obnovljiva sintetična goriva.

Pridobivanje sintetičnih goriv je že preraslo osnovno raziskovalno fazo in tehnično jih je že mogoče izdelovati. Pridobivanje poteka z električno energijo iz obnovljivih virov, za pridobivanje vodika iz vode. Z dodajanjem ogljika se združujeta CO₂ in H₂ s čimer nastanejo sintetični bencin, dizelsko gorivo, plin ali kerozin. Obnovljiva sintetična goriva se proizvajajo izključno iz energije, pridobljene iz obnovljivih virov, kot sta sonce ali veter. V najboljšem primeru je CO₂, potreben za proizvodnjo goriva, zajet iz okoliškega zraka, in toplogredni plin se pretvori v vir za proizvodnjo novih goriv. Tako so vozila, ki jih poganja sintetično gorivo, na koncu ogljično nevtralna. Proces proizvodnje je torej izvedljiv, vendar primanjkuje zmogljivosti, ki bi jih bilo treba hitro razširiti, tudi s spodbudami iz kvot za gorivo, ter izravnave prihrankov CO₂ v primerjavi s porabo voznega parka.

Tehnologija proizvaja obnovljiva sintetična goriva, ki jih je mogoče uporabiti takoj, saj jih je mogoče uporabiti brez predhodnih sprememb polnilne infrastrukture in predelave vozil. Mogoče jim je dodajati tudi običajna goriva, ki pomagajo zmanjšati emisije CO₂ v vozilih, ki so danes že na cestah, saj kemična struktura in osnovne lastnosti bencina ostanejo nespremenjene. Tudi v prihodnosti, ko bo vse avtomobile in tovornjake poganjala energija baterij ali gorivnih celic, bodo letala, ladje in nekatera vozila za prevoz težkih tovorov še naprej uporabljali običajna goriva. Zato so motorji z notranjim zgorevanjem, ki jih poganjajo sintetična goriva, ključna pot za raziskovanje.

Stroški proizvodnje sintetičnih goriv so sicer še vedno zelo visoki. Obnovljiva sintetična goriva bodo postala precej bolj dostopna, ko se bodo povečale proizvodne zmogljivosti in zmanjšali stroški električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov. Sedanje študije kažejo, da je mogoče do leta 2030 doseči čisti strošek goriva med 1,20 in 1,40 evra na liter (brez trošarin) in do leta 2050 pa le en evro. Visoke cene teh goriv v primerjavi s fosilnimi gorivi bi se lahko znatno zmanjšale, če bi vrednost pripisali okoljski prednosti obnovljivih virov. 

Z uporabo obnovljive energije se sintetična goriva lahko proizvajajo v neomejenih količinah. Po vsem svetu se lahko ustvari dovolj obnovljive energije, da se proizvede gorivo, ki ga je mogoče nato shraniti in prevažati razmeroma enostavno. Obnovljiva sintetična goriva so tudi dober medij za shranjevanje velikih količin obnovljivih virov energije in celo za učinkovit transport na daljše razdalje.

Preberite še: Nove kamere za nadzor prometa specializirane za prav posebno vrsto prekrškov