Ste vedeli s katerimi zdravili ne za volan?

Na zmožnost upravljanja vozil, poleg alkohola in drog vplivajo tudi nekatera zdravil, ki temeljito posežejo v voznikovo reagiranje

Ste vedeli s katerimi zdravili ne za volan? (foto: GTÜ) GTÜ
19. 3. 2022

Učinki zdravil, ki vplivajo na psihofizične lastnosti in zmanjšano sposobnost vožnje, so različni, mednje pa vsekakor sodijo zmanjšana pozornost, zaspanost, upočasnjena hitrost odzivanja ali nadzora dogajanja, vrtoglavica, motnje vida in sluha, slabost ali nenadna agresivnost. Posamezna zdravila ne vplivajo na vsakega človeka enako, učinki so odvisni od številnih dejavnikov kot so starost, spol, telesna zgradba in teža, morebitne bolezni ali sočasno jemanje drugih zdravil.

Za razliko od alkohola, kjer je povezava med popito količino in koncentracijo v krvi določena in je tudi znano, kako se opit voznik obnaša za volanom, pri zdravilih mejna vrednost oziroma predoziranje nista točno določena. Tudi klinične raziskave ob izdaji dovoljenja za uporabo novih zdravil, vedno ne pokažejo vseh neželenih učinkov, ki se pogosto pojavijo šele ob bolj množični uporabi.

Vsako peto zdravilo je trigonik

Dejstvo, da zdravila lahko vplivajo na sposobnost ocene prometne situacije, na hitrost odziva ali na nadzor posameznih dejanj za volanom je potrjeno. Zdravila z vplivom na psihofizične lastnosti, ki se imenujejo trigoniki, so v Sloveniji vsako leto napisana na več kot 2,2 milijona receptih. Ta zdravila so na zunanji ovojni embalaži označena s polnim ali praznim trikotnikom, ki opozarjata na relativno ali absolutno prepoved vožnje vozil ali upravljanja strojev v času jemanja. Na neželene učinke običajno opozori že zdravnik obizdaji recepta ali farmacevt v lekarni, vsekakor pa so opozorila in natančen opis delovanja tudi v navodilih, priloženih zdravilom.

Kar petina vseh zdravil, ki so na slovenskem trgu, vpliva na psihofizične lastnosti in posledično na zmožnost vožnje. Med temi zdravili je večina pomirjeval, uspaval, protibolečinskih zdravil, ter zdravila za znižanje krvnega tlaka, za zdravljenje sladkorne bolezni, zdravila za oči in celo nekatera zdravila, ki se izdajajo brez recepta. Farmacevti navajajo, da je na vsakem šestem receptu zapisan trigonik, vsak petdeseti recept je za trigonik, pri katerem velja absolutna in vsak sedmi za trigonik, pri katerem velja relativna prepoved vožnje.

Nevarno medsebojno učinkovanje

Do še veliko hujših učinkov zdravil, ki že tako vplivajo na zmanjšano sposobnost za vožnjo, lahko pride ob hkratnem uživanju alkohola. V takih primerih pride do medsebojnega učinkovanja, ki je nevarno zato, ker se že ob majhni količini alkohola neželeni učinki zdravil še povečajo in lahko povzročijo poslabšanje bolezenskega stanja ali celo smrt. Učinki zdravila in alkohola se seštevajo, zato lahko na primer pomirjevala delujejo močneje, alkohol pa lahko vpliva tudi na povišanje koncentracije zdravila v krvi. Pri kroničnem pitju se lahko zdravila hitreje razgradijo in izločijo, njihova učinkovitost pa se zmanjša.

Vse več prepovedanih drog

Poleg alkoholiziranih voznikov in tistih, ki kljub opozorilom o neželenih učinkih vozijo pod vplivom zdravil, policisti v zadnjem času ustavijo vse več tistih, ki so za volan sedli po zaužitju prepovedanih drog. Te seveda prav tako vplivajo na sposobnost vožnje. Droge poleg zmanjšanja sposobnosti zaznave in predelave informacij, poslabšajo tudi motorične rekacije, zaradi česar tisti, ki so jih zaužili, neposredno ogrožajo prometno varnost in povečajo možnost, da bo takšen voznik povzročil prometno nesrečo.

Vozniki, ki so pred vožnjo zaužili droge, največkrat ne reagirajo dovolj hitro, imajo motnje koncentracije in ocenjevanje časa ter razdalje, so nepozorni pri prehitevanju in prepozno zavirajo, omejena pa je tudi gibljivost njihovih oči. Poveča se tudi pripravljenost na tveganje in stopnja agresivnosti do ostalih udeležencev v prometu.

Zakonodaja obravnava tudi zdravila

Zakonodaja o varnosti v cestnem prometu ne prepoveduje vožnje samo voznikom, ki vozijo pod vplivom alkohola ampak tudi pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih snovi, ki zmanjšujejo sposobnost za vožnjo. Prometni policisti porast uporabe teh sredstev med udeleženci v prometu opažajo že od devetdesetih let. Voznike, ki so jemali psihoaktivne snovi, prepoznajo po načinu vožnje, videzu, obnašanju, načinu govora in drugih vidnih znakih, prisotnost psihoaktivnih snovi pa ugotavljajo s posebnim postopkom, pri katerem uporabljajo majhno napravo za preizkus oči. Če na osnovi tega pregleda ocenijo neobičajno velikost zenic, odredijo strokovni pregled in prepoved nadaljnje vožnje.