Avtocestna policija prihaja že v prihodnjih mesecih, tu so prve uradne podrobnosti

Preverili smo, kaj je zaenkrat znanega in pa kdaj bodo znane vse podrobnosti. Hkrati se kot kaže naposled uvaja tudi sektorsko merjenje hitrosti.

Avtocestna policija prihaja že v prihodnjih mesecih, tu so prve uradne podrobnosti (foto: STA) STA
27. 12. 2020

Avtocestne policije so v različnih evropskih državah stalnica že nekaj desetletij, zadnja leta pa se potreba po dodatnem nadzoru nad avtocestnim križem pojavlja tudi v Sloveniji. Zaradi geografske lege naše države se namreč iz leta v leto povečuje količina prometa na naših cestah – od leta 2013 do 2018 so na Darsu zabeležili 15-odstotno povečanje števila vozil na avtocestah – s tem pa tudi potreba po večjem nadzoru.

Doslej je nadzor nad avtocestami v Sloveniji spadal pod pristojnosti slovenske Policije oziroma posameznih policijskih postaj, sedaj pa se je pričel postopek vzpostavljanja tako imenovane avtocestne policije. Ta naj bi bila v praksi vzpostavljena v prihodnjem letu, znane pa so tudi že nekatere druge podrobnosti o projektu.

Kot so nam pojasnili v službi za odnose z javnostmi, je bil projekt vzpostavljanja avtocestne policije predviden že v strateškem načrtu za obdobje med letoma 2013 in 2022, vendar pa v vseh dosedanjih letih za izvedbo projekta na policiji oziroma pristojnih ministrstvih še niso uspeli zbrati zadostnih finančnih sredstev.

V precejšnji meri tako projekt ni bil izveden tudi zaradi drugih ukrepov, ki so jih v danem obdobju izpeljali na policiji, med katerimi so uvajanje nove metodologije nadzora prometa, načrtovanje poostrenih nadzorov, nakup nove tehnične opreme za nadzor cestnega prometa, sodelovanje v Nacionalnem centru za upravljanje prometa in drugi ukrepi, ki niso vezani na kadrovske okrepitve v policiji.

Cilj – hitrejša odzivnost

V zadnjem obdobju pa je nato znova oživela ideja o nastanku posebnih policijskih enot s primarno nalogo opravljanja nadzora na avtocestah in hitrih cestah. Te enote bi bile sicer še vedno povezane z lokalnimi policijskimi postajami, hkrati pa ostaja možnost za vzpostavitev dodatnih policijskih enot znotraj organizacijske strukture policije.

Naloge nove prometne policije se sicer ne bodo občutno razlikovale od nalog, ki jih na avtocestah in hitrih cestah policisti opravljajo sedaj, kljub temu pa je pričakovati, da bodo pripadniki omenjene enote deležni dodatnega izobraževanja. Le-to naj bi po do sedaj zbranih podatkih še vedno potekalo v sklopu Policijske akademije v Tacnu.

Nekaj je torej zagotovo: avtocestna policija prihaja, po podatkih Maje Ciperle Adlešič, predstavnice za stike z javnostmi pri Policiji, pa bi se to lahko zgodilo že v prvi polovici prihodnjega leta. Nejasnih sicer ostaja več stvari. Od tega, kakšna vozila bodo nove enote uporabljale (pričakovati je, da bo potreben nakup zmogljivejših avtomobilov, kot jih uporabljajo sedaj), do tega, kolikšen strošek bo za proračun prinesla nova enota.

A glede na to, da naj bi bil sporazum o sodelovanju med Ministrstvom za infrastrukturo, Ministrstvom za notranje zadeve, DARS-om in Policijo podpisan že prihodnji teden, je pričakovati, da bodo kmalu sledile tudi nove podrobnosti.

Po poročanju STA naj bi bil sicer sedež avtocestne policije v Postojni, poleg tega pa naj bi bilo po državi v prvi fazi vzpostavljenih pet enot, v katerih bo delovalo med 70 in 100 policisti. Ti naj bi v prvi fazi prišli iz vrst obstoječih policistov, kasneje pa naj bi za to nalogo zaposlili tudi nov kader. Novost naj bi bila po besedah ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa sicer pomembna tudi zaradi zniževanja kazni za prehitro vožnjo.

Sekcijsko merjenje hitrosti na treh krakih

Hkrati z začetkom vzpostavljanja avtocestne policije pa so pri Policiji pričeli oživljati še en projekt, ki naj bi prvotno zaživel že leta 2018, in sicer projekt vzpostavljanja sekcijskega merjenja hitrosti na posameznih odsekih avtoceste.

Čeprav je tudi ta projekt še v fazi ponovnega zagona, pa večjih sprememb v primerjavi s prvotnim načrtom ne bi prinesel. Tako je še vedno pričakovati, da bodo sekcijsko merjenje hitrosti izvajali na istih sedmih lokacijah, kot je bilo to prvotno predvideno (treh odsekih štajerske in primorske avtoceste ter na enem odseku primorske avtoceste – več o lokacijah na tej povezavi), pa bodo bolj jasne podrobnosti znane v prihodnjih dneh.